Närmare 100 deltagare samlades den 28 – 30 september i Falsterbo för 2012 års upplaga av kungsörnsymposium. Vi fick lyssna till många intressanta föredrag och på söndagens exkursion fick alla deltagare uppleva kungsörnar flyga oroande nära vindkraftverk.

Arbetet med att sammanställa en rapport från symposiet har börjat.

Middag på fredagen med bildvisning av P-G Bentz.