Blog Image

Kungsörn Sverige Blogg

Kungsörn Sveriges blogg

Kungsörn Sverige är en ideell obunden föreningen som arbetar för att sprida kunskap om och skydda kungsörnen i Sverige, Norden och världen. Här på vår blogg kommer vi bl.a. att publicera yttranden, nyheter och föreningsinformation. Läs gärna mer om kungsörnen och Kungsörn Sverige på www.kungsorn.se.

Yttrande om exploatering i “Örndalen”

Nyheter Posted on 26 Feb, 2013 12:44

Kungsörn Sverige har yttrat sig angående Örndalenprojektet i Skorvdalen där föreningen anser att ansökan innehåller stora brister och inte uppfyller svensk och internationell miljölagstiftning.

Läs hela yttrandet här:Remissvar angående riksintresse för vindbruk

Nyheter Posted on 26 Feb, 2013 12:38

Kungsörn Sverige har skickat in ett remissvar till Energimyndigheten angående de föreslagna ändringarna i riksintresse för vindbruk. KungsörnSverige är inte imponerad och föreslår att förslaget helt dras tillbaka i dess nuvarande form.

Läs hela svaret här: