Kungsörn Sverige har skickat in ett remissvar till Energimyndigheten angående de föreslagna ändringarna i riksintresse för vindbruk. KungsörnSverige är inte imponerad och föreslår att förslaget helt dras tillbaka i dess nuvarande form.

Läs hela svaret här: