Kungsörn Sverige har yttrat sig angående Örndalenprojektet i Skorvdalen där föreningen anser att ansökan innehåller stora brister och inte uppfyller svensk och internationell miljölagstiftning.

Läs hela yttrandet här: