Blog Image

Kungsörn Sverige Blogg

Kungsörn Sveriges blogg

Kungsörn Sverige är en ideell obunden föreningen som arbetar för att sprida kunskap om och skydda kungsörnen i Sverige, Norden och världen. Här på vår blogg kommer vi bl.a. att publicera yttranden, nyheter och föreningsinformation. Läs gärna mer om kungsörnen och Kungsörn Sverige på www.kungsorn.se.

Förvaltningsplan för kungsörn

Nyheter Posted on 04 Mar, 2013 18:48

Förvaltningsplanen för kungsörn är nu fastställd. Den beskriver att vi idag ligger långt under riksdagens miniminivå om 600 årliga häckningar och föreslår en rad konkreta åtgärder för att kunna nå det målet. Förvaltningsplanen tillsammans med Åtgärdsprogrammet är viktiga instrument för att kunna uppnå en livskraftig population och för att kunna uppfylla svenska och internationella krav och målsättningar för arten och biologisk mångfald. I detta arbete är Kungsörn Sverige en central aktör.

Förvaltningsplanen hittar du här:

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljoarbete/regeringsuppdrag/2013/forvaltningsverktyg-bjorn-jarv-lo-orn/ru-forvaltningsplaner-kungsorn-20130228.pdfSympoisumrapport 2012

Nyheter Posted on 04 Mar, 2013 18:42

Senaste rapporten från symposiet finns nu som pdf på hemsidan. Den är också bifogad här. Under årsmötet fastställdes en resolution som behandlar hoten mot kungsörn som måste åtgärdas. Läs mer om detta i rapporten…

http://www.kungsorn.se/KS2012.pdf