I Kungsörn Sveriges Nyhetsbrev, maj 2013 kan du läsa om exploateringen av Örndalen i Härjedalen. Länsstyrelsen går emot sina handläggare och beviljar dispens från artskyddsförordningen. Det har också resulterat i ett privat initiativ för en namninsamling för att skydda området och dess kungsörnar. För att skriva på namninsamlingen klicka här. Eller gilla initiativet på facebook. Dessutom redovisas i korthet vinterinventeringen av kungsörn och turerna kring riksintressen för vindbruk. Besök även Falsterbo Bird Show om du har möjlighet där Kungsörn Sverige deltar med en monter och representanter från föreningen. Nästa kungsörnsymposium kommer att hållas i Dovrefjell, Norge den 11-13 oktober 2013. Reservera dagarna redan nu i din kalendern och inom kort kommer mer information om symposiet.

Här är hela nyhetsbrevet som pdf-fil: