Blog Image

Kungsörn Sverige Blogg

Kungsörn Sveriges blogg

Kungsörn Sverige är en ideell obunden föreningen som arbetar för att sprida kunskap om och skydda kungsörnen i Sverige, Norden och världen. Här på vår blogg kommer vi bl.a. att publicera yttranden, nyheter och föreningsinformation. Läs gärna mer om kungsörnen och Kungsörn Sverige på www.kungsorn.se.

Kungsörnsymposium 2014 – Boden 26-28 september

Nyheter Posted on 02 Jun, 2014 14:57

Kungsörn Sveriges symposium 2014 är i år förlagt
till Boden den 26-28 september. Fredagen den 26
blir troligen en gemensam dag med Naturvårdsverket som har ett uppdrag när det gäller att se över
inventeringskriterierna för kungsörn. Mer detaljer om
kungsörnsymposiet kommer att presenteras här inom kort. Redan nu kan vi flagga för intressanta föreläsningar om bland annat sändarteknik, genetik och födoval samt en exkursion till klassiska lappugglemarker.Yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen om Skorvdalen (Örndalen)

Nyheter Posted on 02 Jun, 2014 13:56

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har nu tillsammans med Kungsörn Sverige yttrat sig om Örndalen Exploatering ABs överklagan av beslutet att inte tillåta tursitanläggningen i Skorvdalen. Bolaget argumenterar för att en skidanläggning är ett så kallat allt överskuggande allmänintresse, att inga alternativa lokaler finns för en skidanläggning och att kungsörnen inte är hotat i Sverige. Kungsörn Sverige och SOF anser att det inte finns grund för bolagets påståenden utan anser att Mark- och Miljödomstolens avslag var välgrundat. Yttrandet i sin helhet finns bifogat som en pdf-fil nedan.