Årets kungsörnssymposium är förlagt till Boden den 26-28 september. Bland programpunkterna kan nämnas aktuell forskning med sändarteknik och genetik, redovisning av årets inventerings- och häckningsresultat i de nordiska länderna, ett tema kring fjällens rovfåglar samt deras byten m.fl. programpunkter. Vi har även tänkt att bege oss ut på en exkursion till klassiska lappugglemarker. De sista detaljerna i programmet håller just i dagarna på att bli klara och vi skickar ut ett detaljerat program med hålltider senare.

Vi kommer att hålla symposiet på Hotell Bodensia, vilket ligger på gångavstånd från järnvägs- och busstation. Vi startar på fredag kväll kl. 19.00 med samkväm och en inblick i Norrbottens natur. På lördag kl. 08.30 startar symposiet och vi avrundar dagen med en gemensam middag. Söndag kl. 08.00 åker vi ut på exkursion i Norrbottens natur och vi avslutar symposiet med en gemensam lunch.

Logi

Logi i dubbelrum för två nätter kostar 685 kronor per person. Enkelrum för två nätter kostar 1070 kronor. Login betalas direkt till konferensanläggningen i samband med symposiet.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1000 kronor per person. Avgiften täcker konferenslokal, bussexkursion, lunch lördag och söndag samt middag på lördag och enklare förtäring fredag kväll.

Pris för dagbesökare: 600 kronor för lördag (inkl. lunch och middag), 400 kronor för söndag (inkl. lunch)

Konferensavgiften betalas in i samband med anmälan till Kungsörn Sverige på plusgiro 57 46 59-9.

Resa

Varje deltagare ordnar själv resan till och från Boden. Tågen stannar i centrum liksom flygbussar (eller taxi) från Kallax flygplats.

Anmälan

Anmälan sker på bifogad blankett, som skickas ifylld till aftonmora60@gmail.com


Program

Programmet finns nedan som pdf.

Välkommen till en spännande helg!

Styrelsen Kungsörn Sverige