Datum för gemensamma inventeringsinsatser i Gävleborgs län är lördagen den 7 mars för södra delen av
länet respektive lördagen den 14 mars för norra delen.

För information och anmälan, maila till Calle
Zetterlund (calle.zetterlund(at)helsingenet.com). Reservdagar
vid dålig väderlek är söndagarna 8:e respektive 15:e