Kungsörn Sverige skriver debattartikel om att inga åtgärder för kungsörn genomförs på SVT opinion.